pewnik


pewnik
pewnik {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż IIa, D. -a {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'coś absolutnie pewnego, niepodważalnego, niebudzącego najmniejszej wątpliwości; prawda oczywista': {{/stl_7}}{{stl_10}}Uważał zwycięstwo za pewnik, a tu taka przykra niespodzianka. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'w nauce: twierdzenie, pojęcie przyjmowane bez dowodu, będące punktem wyjścia do budowania kolejnych twierdzeń; aksjomat' {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • pewnik — ż III, D. a, N. pewnikkiem; lm M. i 1. «fakt, wiadomość całkowicie pewne, nie budzące wątpliwości; prawda oczywista» Mówić, wygłaszać coś jako pewnik. Szukać pewników w życiu. Nie jest to jeszcze pewnik. 2. log. «twierdzenie uznane za oczywiste,… …   Słownik języka polskiego

  • pewnik — 1) Pewność; coś lub ktoś, co do którego mamy pewność Eng. A certainty; something sure to happen, especially a person or team who will win easily; a sure winner 2) Człowiek, na którym można polegać Eng. A person one can count on; a trustworthy or… …   Słownik Polskiego slangu

  • aksjomat — m IV, D. u, Ms. aksjomatacie; lm M. y 1. «twierdzenie uznane za oczywiste, prawdziwe, nie wymagające dowodów; pewnik» 2. log. «sąd logiczny, który się bez dowodu przyjmuje jako prawdziwy w systemie dedukcyjnym; jedno z pierwotnych naczelnych… …   Słownik języka polskiego

  • dogmat — m IV, D. u, Ms. dogmatacie; lm M. y 1. rel. «w teologii chrześcijańskiej, zwłaszcza katolickiej, zasada wiary (zdefiniowana na soborze, później przez papieża)» 2. «twierdzenie przyjmowane za pewnik tylko na zasadzie autorytetu, bez kontroli… …   Słownik języka polskiego

  • nieeuklidesowy — ∆ mat. Geometria nieeuklidesowa «geometria, w której pewnik Euklidesa (postulat równoległości) jest zastąpiony jego zaprzeczeniem» …   Słownik języka polskiego

  • niezbity — «nie dający się podważyć, taki, któremu nie można udowodnić niesłuszności, nieprawdziwości; nieodparty, pewny» Niezbity dowód winy. Niezbity pewnik, argument …   Słownik języka polskiego

  • podważyć — dk VIb, podważyćżę, podważyćżysz, podważyćważ, podważyćżył, podważyćżony podważać ndk I, podważyćam, podważyćasz, podważyćają, podważyćaj, podważyćał, podważyćany «unieść, wypchnąć czymś od spodu, zwykle drzwi, wieko itp., chcąc je otworzyć,… …   Słownik języka polskiego

  • aksjomat — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. aksjomatacie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} teza, założenie niewymagające dowodów, uznane w danej dziedzinie nauki za oczywiste i prawdziwe, elementarny składnik innych… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przyjmować — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, przyjmowaćmuję, przyjmowaćmuje, przyjmowaćany {{/stl 8}}– przyjąć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Va, przyjmowaćjmę, przyjmowaćjmie, przyjmowaćjmij, przyjmowaćjął, przyjmowaćjęli, przyjmowaćjęty {{/stl 8}}{{stl 20}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień